Hlavní obsah

figurar

Vyskytuje se v

figura: figura retóricařečnická figura

obrazec: figura geométricageom. geometrický obrazec

plošný: figura planaplošný útvar rovinný

postava: Caballero de la Triste Figurarytíř smutné postavy Don Quijote

význam: sentido figuradopřenesený význam