Hlavní obsah

expresión

Vyskytuje se v

libertad: libertad de expresiónsvoboda projevu

obrat: expresión retóricařečnický obrat

projev: libertad de expresiónsvoboda projevu

prostředek: medios de expresiónling. vyjadřovací prostředky

svoboda: libertad de expresiónsvoboda projevu

ustálený: expresión usualling. ustálený výraz

vyjadřovací: capacidad de expresiónvyjadřovací schopnost

výraz: expresión actoralherecký výraz