Hlavní obsah

condicionar

Vyskytuje se v

inaceptable: condiciones inaceptablesnepřijatelné podmínky

reflejo: reflejo condicionadopodmíněný reflex

alteración: alteración de las condiciones de trabajozměna pracovních podmínek

klást: poner condicionesklást (si) podmínky

podmíněný: reflejo condicionadofyziol. podmíněný reflex

podmínka: condiciones de pago/de entregaekon. platební/dodací podmínky

provozní: condiciones de servicioprovozní podmínky

smluvní: condiciones del contratosmluvní podmínky

nelidský: condiciones inhumanasnelidské podmínky

podmínit: estar condicionado por algbýt podmíněn čím

condición: condicionesschopnosti, vlohy, nadání