Hlavní obsah

chyba

Vyskytuje se v

pravopisný: falta de ortografía, error ortográfico, hovor. gazapo (ortográfico)pravopisná chyba

přiznat: reconocer el fallo/errorpřiznat chybu

tiskový: errata polygr. tisková chyba

udělat: cometer un error, fallarudělat chybu

lávka: ¡Pifia!Chyba lávky!

poučit se: escarmentar en cabeza ajenapoučit se z cizích chyb

adición: adición de erratasdodatek tiskových chyb

cometer: cometer un errordopustit se chyby

escarmentar: escarmentar en cabeza ajenapoučit se z cizích chyb

mío: Fue culpa mía.Byla to moje chyba.

errar: Errando se aprende.Chybami se člověk učí.

chyba: cometer un errordopustit se chyby