Hlavní obsah

zjištění

Vyskytuje se v

moct: Я могу́ э́то узна́ть.Mohu to zjistit.

vzdálenost: определи́ть/покры́ть расстоя́ниеzjistit/překonat vzdálenost

узна́ть: узна́ть, как пройти́ к вокза́луzjistit, kde je nádraží

разузна́ть: разузна́ть всю подного́тнуюzjistit vše do nejmenších podrobností