Hlavní obsah

vyhradit

Vyskytuje se v

vyhradit si: оста́вить за собо́й пра́во на чтоvyhradit si právo na co

právo: Все права́ защищены́.Všechna práva vyhrazena.

vyhradit: Возмо́жно измене́ние програ́ммы.Změna programu vyhrazena.