Hlavní obsah

vaření

Vyskytuje se v

dietně: гото́вить диети́ческие блю́даvařit dietně

kamna: гото́вить на плите́vařit na kamnech

nerad: Я о́чень не люблю́ гото́вить.Strašně nerad vařím.

pára: гото́вить на пару́vařit v páře

vařit: вари́ть на ме́дленном огне́vařit na mírném ohni

vařit se: вари́ться в со́бственном соку́vařit se ve vlastní šťávě

песо́к: стро́ить на песке́ чтоvařit z ničeho, stavět na písku

газ: гото́вить на га́зе/га́зуvařit na plynu na plynovém vařiči

ку́хня: гото́вить в ку́хнеvařit v kuchyni

сок: вари́ться в со́бственном соку́vařit se ve vlastní šťávě

vaření: ку́рсы/уро́ки кулина́рииkurzy vaření