Hlavní obsah

uskutečnit

Vyskytuje se v

uskutečnit se: Спекта́кль не состоя́лся.Představení se neuskutečnilo.

záměr: осуществи́ть свой за́мыселuskutečnit svůj záměr