Hlavní obsah

spojit

Vyskytuje se v

spoj: печа́тная пла́таelektr. plošný spoj

spojit se: связа́ться по телефо́нуspojit se telefonicky

telefonicky: связа́ться по телефо́нуtelefonicky se spojit

связа́ть: Свяжи́те меня́ с ва́шим руково́дством.Spojte mě s vaším vedením.

связа́ться: связа́ться по телефо́нуspojit se telefonicky

spojit: склепа́тьspojit nýty