Hlavní obsah

otevírat

Vyskytuje se v

otevřít: Магази́н рабо́тает с семи́ часо́в.Obchod otevírá v 7 hodin.

горизо́нт: открыва́ется широ́кий горизо́нтotevírá se široký rozhled

otevírat: открыва́ть фа́йлыotevírat soubory