Hlavní obsah

ojedinělý

Vyskytuje se v

případ: одино́чный/исключи́тельный/ча́стный слу́чайojedinělý/mimořádný/konkrétní případ

одино́чный: одино́чный слу́чайojedinělý případ

ре́дкий: ре́дкий слу́чайojedinělý případ

ча́стный: ча́стный слу́чайojedinělý případ