Hlavní obsah

oběd

Vyskytuje se v

dát: пообе́дать супdát si k obědu polévku

dovařit: зако́нчить (гото́вить) обе́дdovařit oběd

hotový: Обе́д гото́в.Oběd je hotový.

chod: обе́д из трёх блюдoběd o třech chodech

od, ode: оста́тки от обе́даzbytky od oběda

podávat: сервирова́ть обе́дpodávat oběd

při: во вре́мя обе́даpři obědě

přichystat: пригото́вить обе́дpřichystat oběd

rozvážka: доста́вка обе́дов на́ домrozvážka obědů až domů

sytý: сы́тный/пло́тный обе́дsytý oběd

báseň: обе́д - па́льчики обли́жешьoběd jedna báseň

блю́до: обе́д из двух блюдoběd o dvou chodech

вку́сный: вку́сный обе́дdobrý oběd

горя́чий: обе́дать без горя́чегоnemít teplý oběd

паёк: сухо́й паёкbalíček (na cestu), studený oběd, obědový balíček

поспе́ть: Обе́д поспе́л.Oběd je hotový.

oběd: по́сле обе́даpo obědě