Hlavní obsah

nepřirozený

Vyskytuje se v

číslo: натура́льное/це́лое число́přirozené/celé číslo

přirozený: есте́ственные ро́дыmed. přirozený porod

výběr: есте́ственный отбо́рbiol. přirozený výběr

blondýna: натура́льная/кра́шеная блонди́нкаpřirozená/odbarvená blondýna

inteligence: приро́дный умpřirozená inteligence

talent: саморо́докpřirozený talent

есте́ственный: есте́ственный отбо́рpřirozený výběr

отбо́р: есте́ственный отбо́рpřirozený výběr

рубе́ж: есте́ственный рубе́жpřirozená hranice

число́: компле́ксное/натура́льное число́komplexní/přirozené číslo

освеще́ние: есте́ственное освеще́ниеpřirozené osvětlení

nepřirozený: неесте́ственная смертьnepřirozená smrt