Hlavní obsah

mozek

Vyskytuje se v

krvácení: кровоизлия́ние в мозгmed. krvácení do mozku

namáhat: шевели́ть мозга́миnamáhat mozek

měknutí: размягче́ние косте́й/мо́згаmed. měknutí kostí/mozku

otřes: сотрясе́ние мо́зга, черепно́-мозгова́я тра́вмаmed. otřes mozku

головно́й: головно́й мозгvelký mozek

мозг: головно́й мозгmozek

уте́чка: уте́чка мозго́вodliv mozků, emigrace vzdělaných lidí

кури́ный: кури́ные мозги́ у когоslepičí moze(če)k

mozek: черепно́-мозгова́я тра́вма, ЧМТ, сотрясе́ние мо́згаmed. otřes mozku