Hlavní obsah

most

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přes řeku ap.) мостvisutý/zvedací mostвися́чий/подъёмный мост
  2. (co připomíná most) мост, мо́стикudělat mostсде́лать мо́стик

Vyskytuje se v

obloukový: а́рочный мостobloukový most

podpěra: концевы́е/промежу́точные опо́ры моста́krajní/střední podpěry mostu

řetězový: цепно́й мостstav. řetězový most

havarijní: авари́йное состоя́ние моста́havarijní stav mostu

padací: подъёмный мостpadací most

přejít: перейти́ че́рез мостpřejít (přes) most

sklápěcí: разводно́й мостsklápěcí most

stavět: стро́ить/перебра́сывать мост че́рез реку́stavět most přes řeku

světlost: пролёт мо́стаstav. světlost mostu

zvedací: разводно́й мостzvedací most

železniční: железнодоро́жный перее́зд/тра́нспорт/мост/путь/ваго́нželezniční přejezd/doprava/most/trať/vůz

pálit: сжига́ть за собо́й мосты́pálit za sebou mosty

spálit: сжечь за собо́й мосты́spálit za sebou mosty

вися́чий: вися́чий мостvisutý most

сва́я: мост на свая́хmost na pilotech

сжига́ть: сжига́ть за собо́й мосты́pálit za sebou mosty

most: вися́чий/подъёмный мостvisutý/zvedací most