Hlavní obsah

listina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (úřední dokument) докуме́нт, бума́га, гра́мотаoficiální listinaофициа́льная бума́гаpověřovací listinaвери́тельная гра́мота
  2. (seznam) спи́сокpřen. černá listinaчёрный спи́сокprezenční/kandidátní listinaспи́сок прису́тствующих/кандида́тов

Vyskytuje se v

darovací: да́рственная (за́пись)práv. darovací listina

pověřovací: вери́тельная гра́мотаpolit. pověřovací listina

startovní: старт-ли́стsport. startovní listina

výherní: табли́ца вы́игрышейvýherní listina

výplatní: платёжная ве́домостьvýplatní listina

čekací: лист ожида́нияčekací listina

prezenční: спи́сок прису́тствующих, лист регистра́цииprezenční listina

ratifikační: ратификацио́нная гра́мотаratifikační listina

výsledkový: табли́ца результа́товvýsledková listina

спи́сок: чёрный спи́сокpřen. černá listina

я́вочный: я́вочный листprezenční listina

listina: вери́тельная гра́мотаpověřovací listina