Hlavní obsah

kapesní

Přídavné jméno

  • карма́нныйkapesní slovníkкарма́нный слова́рьkapesní hodinkyкарма́нные часы́kapesní zlodějкарма́нный вор, карма́нникkapesní nůžперочи́нный нож

Vyskytuje se v

nožík: перочи́нный но́жикkapesní nožík

nůž: карма́нный ножkapesní nůž zavírací

slovník: карма́нный/насто́льный слова́рьkapesní/příruční slovník

zloděj: карма́нный вор, карма́нникkapesní zloděj

diář: карма́нный ежедне́вникkapesní diář

formát: карма́нный форма́тkapesní formát

kalkulačka: микрокалькуля́торkapesní kalkulačka

počítač: карма́нный компью́тер, КПКkapesní počítač

zrcátko: карма́нное зе́ркальцеkapesní zrcátko

вор: карма́нный ворkapesní zloděj, kapsář

карма́нный: карма́нный слова́рьkapesní slovník

нож: охо́тничий/столо́вый/перочи́нный ножlovecký/kuchyňský/kapesní nůž

kapesní: карма́нный слова́рьkapesní slovník