Hlavní obsah

четвёртая

Vyskytuje se v

приво́д: автомоби́ль с приво́дом на четы́ре колеса́auto s pohonem na všechna čtyři kola

споткну́ться: Конь о четырёх нога́х, да и тот спотыка́ется.Kůň má čtyři nohy a přece klopýtne. Každý má právo na omyl.

čtvrtý: в-четвёртыхza čtvrté

být: Два плюс два равня́ется четы́ре.Dvě a dvě jsou čtyři.

náhon: при́вод на четы́ре колеса́náhon na čtyři kola

patro: Он живёт на четвёртом этаже́.Bydlí ve třetím patře.

štafeta: эстафе́та четы́ре по сто ме́тровštafeta 4 krát 100 metrů

umístit se: Он за́нял четвёртое ме́сто.Umístil se jako čtvrtý.

čtvero: четы́ре вре́мени го́даčtvero ročních dob

stěna: в четырёх стена́хmezi čtyřmi stěnami

че́тверо: за четверы́хza čtyři, čtyřnásobně pracovat, jíst ap.