Hlavní obsah

письмо́

Podstatné jméno, rod střední-а́; пи́сьма, -сем, -сьмам

  1. dopis, list, psaní mamince, na rozloučenou ap.заказно́е письмо́doporučený dopisэлектро́нное письмо́e-mailделово́е письмо́úřední/obchodní dopisце́нное письмо́cenné psaní
  2. psaní umění psát
  3. písmo klínové ap.лати́нское письмо́latinské písmo, latinka

Vyskytuje se v

бо́мба: бо́мба в письме́dopisní bomba

заказно́й: заказно́е письмо́doporučený dopis

письмо́: заказно́е письмо́doporučený dopis

поздрави́тельный: поздрави́тельное письмо́blahopřejný dopis

рекоменда́тельный: рекоменда́тельное письмо́doporučující dopis, písemné doporučení

рису́ночный: рису́ночное письмо́obrázkové písmo

слогово́й: слогово́е письмо́slabičné písmo

сопровожда́ющий: сопровожда́ющее письмо́průvodní dopis

любо́вный: любо́вное письмо́milostný dopis

опусти́ть: опусти́ть письмо́ в я́щикhodit dopis do schránky

чте́ние: учи́ться чте́нию и письму́učit se čtení a psaní

откры́тый: откры́тое письмо́otevřený dopis dopis opublikovaný v tisku