Hlavní obsah

фонд

Podstatné jméno, rod mužský

  1. fin.fond, peněžní prostředkyамортизацио́нный фондamortizační fondвалю́тный фондměnový fondгаранти́йный фондgaranční fondинвестицио́нный фондinvestiční fond
  2. fond, nadace organizace
  3. zásoba, zdroj, fondжили́щный фондbytový fondнежило́й фондnebytový fond

Vyskytuje se v

взаимопо́мощь: фонд взаимопо́мощиpodpůrný fond

гаранти́йный: гаранти́йный фондgaranční fond

fond: Междунаро́дный валю́тный фондekon. Mezinárodní měnový fond

garanční: гаранти́йный фондgaranční fond

investiční: инвестицио́нный фонд, инвестфо́ндinvestiční fond

měnový: валю́тный фонд/курсměnový fond/kurz

nadace: благотвори́тельный фондdobročinná nadace

nebytový: нежило́й фондnebytový fond

podílový: паево́й (инвестицио́нный) фондekon. podílový (investiční) fond

půdní: земе́льный фондpůdní fond

svěřenecký: тра́стовый фондekon. svěřenecký fond

nadační: да́рственный фондnadační fond

podpůrný: жили́щный субсидиа́рный фондpodpůrný fond pro bydlení

фонд: амортизацио́нный фондamortizační fond