Hlavní obsah

фи́рма

Vyskytuje se v

преуспева́ть: Фи́рма преуспева́ет.Firma prosperuje.

schéma: схе́ма организацио́нной структу́ры фи́рмыorganizační schéma firmy

stavební: строи́тельная фи́рмаstavební firma

firma: консультати́вная/посре́дническая/семе́йная фи́рмаporadenská/zprostředkovatelská/rodinná firma

kancelář: о́фис фи́рмыkancelář firmy

krach: фи́рма накану́не банкро́тстваfirma těsně před krachem

položit se: Фи́рма оконча́тельно разори́лась.Firma se definitivně položila.

prezentovat: предста́вить фи́рмуprezentovat firmu

předložit: предъяви́ть к опла́те страхово́й фи́рмеpředložit k proplacení pojišťovně

společnice: партнёр фи́рмыspolečnice firmy

spolumajitel: совладе́лец фи́рмыekon. spolumajitel firmy

zabavit: наложи́ть аре́ст на иму́щество фи́рмыzabavit majetek firmy

založit: созда́ть/основа́ть/откры́ть фи́рмуzaložit firmu

фи́рма: доче́рняя фи́рмаdceřiná firma