Hlavní obsah

фигу́ра

Vyskytuje se v

разменя́ть: разменя́ть фигу́руvyměnit figuru

чёрный: чёрные фигу́рыčerné figurky

atletický: атлети́ческая фигу́раatletická postava

figurína: музе́й восковы́х фигу́рmuzeum voskových figurín

figurka: чёрные/бе́лые фигу́рыčerné/bílé figurky

linie: стро́йная фигу́ра, стро́йностьštíhlá linie

obrazec: геометри́ческая фигу́раgeometrický obrazec

figura: У него́ стро́йная фигу́ра.Má figuru.

geometrický: геометри́ческая фигу́раgeometrický útvar

mohutný: масси́вная фигу́раmohutná postava

postava: высо́кая/ма́лая/стро́йная фигу́раvysoká/malá/štíhlá postava

šachový: ша́хматные фигу́рыšachové figurky

urostlý: стро́йная фигу́раurostlá postava

výměna: разме́н фигу́рšach. výměna figur

voskový: музе́й восковы́х фигу́рmuzeum voskových figurín

фигу́ра: стро́йная фигу́раštíhlá postava