Hlavní obsah

университе́т

Vyskytuje se v

в: учи́ться в университе́теstudovat na univerzitě

преподава́ть: преподава́ть в университе́теpřednášet na univerzitě

technický: Политехни́ческий институ́т, Техни́ческий университе́т, Техни́ческий институ́тVysoké učení technické

přednášet: преподава́ть в университе́теpřednášet na univerzitě

přijmout: приня́ть кого в университе́тpřijmout koho na univerzitu

studovat: учи́ться в университе́те/гимна́зииstudovat na univerzitě/na gymnáziu

univerzita: (уда́чно) зако́нчить университе́тabsolvovat univerzitu