Hlavní obsah

уме́ренный

Přídavné jméno-ая, -ое; -ен

  1. mírný optimismus ap., přiměřený nárůst ap.печь в уме́ренном жару́péct v mírně vyhřáté trouběуме́ренная полнота́mírná obezita
  2. meteor., geogr.mírný podnebí, zima ap.уме́ренный приро́дный по́ясmírné (podnební) pásmo
  3. polit.umírněný, nestranný politik ap.

Vyskytuje se v

mírný: geogr. mírné pásmoуме́ренный по́яс

obezita: mírná obezitaуме́ренная полнота́

pás: mírný podnebný pásуме́ренный климати́ческий по́яс

klima: teplé/mírné/kontinentální klimaтёплый/уме́ренный/континента́льный кли́мат

zmírnit: zmírnit požadavkyуме́рить тре́бования

уме́ренный: уме́ренная полнота́mírná obezita

уме́ренный: печь в уме́ренном жару́péct v mírně vyhřáté troubě

уме́ренный: уме́ренный приро́дный по́ясmírné (podnební) pásmo