Hlavní obsah

указа́тель

Vyskytuje se v

алфави́тный: алфави́тный указа́тельabecední rejstřík

směrový: указа́тель направле́нияdopr. směrová tabule

tabule: (доро́жный) указа́тель направле́нияsměrová tabule

věcný: предме́тный указа́тельvěcný rejstřík

značka: туристи́ческий указа́тель/знакturistická značka

jmenný: именно́й указа́тельjmenný rejstřík

rejstřík: алфави́тный/именно́й/предме́тный указа́тельabecední/jmenný/věcný rejstřík

směrovka: включи́ть/вы́ключить указа́тель поворо́таzapnout/vypnout směrovku

tabulka: указа́тельorientační tabulka

ukazatel: указа́тель направле́нияukazatel směru

указа́тель: доро́жный указа́тельsměrová tabule