Hlavní obsah

тра́вма

Podstatné jméno, rod ženský

  • trauma, poranění, zraněníполучи́ть тра́вмуzranit seпроизво́дственная тра́вмаpracovní úrazпсихи́ческая тра́вмаpsychický otřes, psychické trauma

Vyskytuje se v

mozek: черепно́-мозгова́я тра́вма, ЧМТ, сотрясе́ние мо́згаmed. otřes mozku

pracovní: произво́дственная тра́вмаpráv., med. pracovní úraz

přijít: получи́ть тра́вмуpřijít k úrazu

následek: умере́ть от после́дствий тра́вмыzemřít na následky úrazu

neslučitelný: тра́вмы, несовмести́мые с жи́зньюzranění neslučitelná se životem

otřes: сотрясе́ние мо́зга, черепно́-мозгова́я тра́вмаmed. otřes mozku

přivodit: нанести́ себе́ тра́вмуpřivodit si zranění

smrtelný: смерте́льная тра́вмаsmrtelný úraz

úraz: произво́дственная тра́вма, трудово́е уве́чьеpracovní úraz

тра́вма: произво́дственная тра́вмаpracovní úraz