Hlavní obsah

температу́ра

Vyskytuje se v

инве́рсия: инве́рсия температу́рыteplotní inverze

ко́мнатный: ко́мнатная температу́раpokojová teplota

повы́шенный: повы́шенная температу́раzvýšená teplota

повыше́ние: повыше́ние температу́рыoteplení

среднесу́точный: среднесу́точная температу́раprůměrná denní teplota

absolutní: абсолю́тная температу́раfyz. absolutní teplota

konstantní: постоя́нная температу́ра/величина́konstantní teplota/veličina

ovzduší: температу́ра атмосфе́рыteplota ovzduší

pokojový: ко́мнатная температу́раpokojová teplota

spalovací: температу́ра горе́нияspalovací teplota

teplota: ко́мнатная/вне́шняя температу́раpokojová/venkovní teplota

var: температу́ра кипе́нияfyz. teplota varu

dosáhnout: Температу́ра дошла́ до сорока́.Teplota dosáhla 40.

inverze: инве́рсия температу́рыteplotní inverze

mít: высо́кая температу́ра у когоmít horečku

nahřát: нагре́ть до рабо́чей температу́рыnahřát na provozní teplotu

nízký: ни́зкая температу́раnízká teplota

pokles: паде́ние температу́рыpokles teploty

přesáhnout: Температу́ры не превы́сят десяти́ гра́дусов.Teploty nepřesáhnou 10 stupňů.

skladovací: температу́ра хране́нияskladovací teplota

stálý: стаби́льная температу́раstálá teplota

venkovní: вне́шняя температу́раvenkovní teplota

výkyv: колеба́ния температу́рыmeteor. teplotní výkyvy

vysoký: высо́кая температу́раvysoká teplota

vzestup: повыше́ние температу́рыvzestup teploty

температу́ра: температу́ра ни́же нуля́teplota pod bodem mrazu