Hlavní obsah

теку́щий

Přídavné jméno-ая, -ее

  1. теку́щий счёт fin.běžný účet

Vyskytuje se v

теку́щий: теку́щий счётběžný účet

вклад: теку́щий вкладběžný vklad

счёт: теку́щий счётběžný účet

běžný: теку́щие расхо́дыběžné výdaje

účet: теку́щий/расчётный счётběžný účet

aktualizovaný: обновлённый/теку́щий прайс-ли́стaktualizovaný ceník

konec: до конца́ теку́щего го́даke konci stávajícího roku

téct: У него́ течёт из но́са.Teče mu z nosu.

plynout: Всё течёт.Vše plyne.

slina: У меня́ слю́нки теку́т.Sbíhají se mi sliny.

моме́нт: теку́щий моме́нтsoučasnost, současné období