Hlavní obsah

теку́щий

Přídavné jméno-ая, -ее

  1. теку́щий счёт fin.běžný účet

Vyskytuje se v

моме́нт: теку́щий моме́нтsoučasnost, současné období

вклад: теку́щий вкладběžný vklad

счёт: теку́щий счётběžný účet

běžný: běžné výdajeтеку́щие расхо́ды

běžný: fin. běžný účetтеку́щий счёт

účet: běžný účetтеку́щий/расчётный счёт

aktualizovaný: aktualizovaný ceníkобновлённый/теку́щий прайс-ли́ст

konec: ke konci stávajícího rokuдо конца́ теку́щего го́да

odtéct: Odtekla jí plodová voda.Ей ста́ли течь во́ды.

téct: Teče mu z nosu.У него́ течёт из но́са.

plynout: Vše plyne.Всё течёт.

slina: Sbíhají se mi sliny.У меня́ слю́нки теку́т.

теку́щий: теку́щий счётběžný účet

теку́щий: теку́щий ремо́нтběžná údržba

теку́щий: в теку́щем году́v tomto roce, letos