Hlavní obsah

су́мма

Vyskytuje se v

балл: су́мма ба́лловpočet bodů

значи́тельный: значи́тельная су́ммаznačná suma

кру́глый: кру́глая су́ммаkulatá suma

нали́чный: нали́чные су́ммыsumy v hotovosti, hotové částky

suma: страхова́я су́ммаpojistná suma

výměr: исчисле́ние су́ммы нало́гаdaňový výměr

částka: о́бщая су́ммаcelková částka

dlužný: невозвращённая су́ммаdlužná částka

horentní: бе́шеная су́ммаhorentní suma

nadsazený: завы́шенная цена́/су́ммаnadsazená cena/částka

paušální: пауша́льная су́ммаpaušální částka

počet: су́мма ба́лловpočet bodů

převést: перечи́слить су́мму на счётpřevést obnos na účet

strhnout: списа́ть су́мму со счётаfin. strhnout částku z účtu

výherní: вы́игрышная су́ммаvýherní částka

zakulacený: кру́гленькая су́ммаzakulacená suma