Hlavní obsah

сравни́тельно

Vyskytuje se v

сравни́тельный: сравни́тельная сте́пеньkomparativ, druhý stupeň adjektiv ap.

druhý: сравни́тельная сте́пеньling. druhý stupeň

srovnávací: сравни́тельное языкозна́ниеling. srovnávací jazykověda

stupeň: положи́тельная/сравни́тельная/превосхо́дная сте́пеньprvní/druhý/třetí stupeň

komparativní: сравни́тельный ме́тодkomparativní metoda