Hlavní obsah

соглаше́ние

Vyskytuje se v

межправи́тельственный: межправи́тельственное соглаше́ниеmezivládní dohoda

заключи́ть: заключи́ть догово́р/соглаше́ниеuzavřít smlouvu

мю́нхенский: мю́нхенское соглаше́ние, мю́нхенский сго́ворmnichovská dohoda

dohoda: Shengenská dohodaШенге́нское соглаше́ние

džentlmenský: džentlmenská dohodaджентльме́нское соглаше́ние

mnichovský: hist. mnichovská dohodaмю́нхенское соглаше́ние

výpověď: výpověď dohodouрасторже́ние трудово́го догово́ра по соглаше́нию сторо́н

ústní: ústní dohodaу́стное соглаше́ние