Hlavní obsah

соглаше́ние

Vyskytuje se v

межправи́тельственный: межправи́тельственное соглаше́ниеmezivládní dohoda

заключи́ть: заключи́ть догово́р/соглаше́ниеuzavřít smlouvu

мю́нхенский: мю́нхенское соглаше́ние, мю́нхенский сго́ворmnichovská dohoda

dohoda: Шенге́нское соглаше́ниеShengenská dohoda

džentlmenský: джентльме́нское соглаше́ниеdžentlmenská dohoda

mnichovský: мю́нхенское соглаше́ниеhist. mnichovská dohoda

výpověď: расторже́ние трудово́го догово́ра по соглаше́нию сторо́нvýpověď dohodou

ústní: у́стное соглаше́ниеústní dohoda

соглаше́ние: прийти́ к соглаше́ниюdospět k dohodě, dohodnout se