Hlavní obsah

совме́стно

Vyskytuje se v

držba: незако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ниеneoprávněná/dočasná/osobní/společná držba

úsilí: совме́стными уси́лиямиspolečným úsilím

společný: совме́стными/о́бщими си́ламиspolečnými silami

týmový: совме́стная рабо́таtýmová práce

zájem: име́ть совме́стные увлече́нияmít společné zájmy

совме́стно: совме́стно с кем-чемspolečně s, spolu s kým/čím