Hlavní obsah

сло́жный

Vyskytuje se v

предложе́ние: сло́жное предложе́ниеsouvětí

диле́мма: стоя́ть пе́ред сло́жной диле́ммойmít velké dilema

сло́жно: Сло́жно сказа́ть.Těžko říct.

složený: сло́жная дробьmat. složený zlomek

říct: Тру́дно/Сло́жно сказа́ть.Těžko říct.

úrok: просто́й/сло́жный проце́нтjednoduchý/složený úrok