Hlavní obsah

ры́ночный

Přídavné jméno-ая, -ое

  • tržní, trhovýры́ночная сто́имость/цена́tržní cena

Vyskytuje se v

хозя́йство: ры́ночное хозя́йствоtržní ekonomika

ekonomika: ры́ночная/тенева́я/се́рая эконо́микаtržní/stínová/šedá ekonomika

hospodářství: ры́ночное хозя́йствоtržní hospodářství

tržní: ры́ночное хозя́йствоekon. tržní hospodářství

hodnota: по ры́ночной сто́имостиza tržní hodnotu

potenciál: экономи́ческий/фина́нсовый/ры́ночный потенциа́лekon. ekonomický/finanční/tržní potenciál

ры́ночный: ры́ночная сто́имость/цена́tržní cena