Hlavní obsah

относи́ться

Vyskytuje se v

skrz: относи́ться с пренебреже́нием к кому, смотре́ть с презре́нием на когоhledět skrz prsty na koho

despekt: относи́ться к кому с презре́ниемchovat se ke komu s despektem

chovat se: относи́ться к кому с почте́ниемchovat se ke komu s úctou

negativně: относи́ться отрица́тельно к чемуstavět se negativně k čemu

patřit: Сюда́ не отно́сятся таки́е вопро́сы.Takové otázky sem nepatří.

respekt: относи́ться к кому/чему с уваже́ниемmít ke komu/čemu respekt

rezerva: сде́ржанно относи́ться к чемуbrát co s rezervou

rovný: относи́ться на ра́вныхjednat jako rovný s rovným