Hlavní obsah

напра́вить

Vyskytuje se v

letecky: напра́вить авиапо́чтойposlat letecky

jinam: сверну́ть разгово́р, напра́вить разгово́р в друго́е ру́слоstočit hovor jinam

напра́вить: напра́вить внима́ние к кому/чемуobrátit pozornost na koho/co