Hlavní obsah

нало́женный

  • нало́женный платёж dobírka

Vyskytuje se v

ве́то: наложи́ть ве́то на зако́нvetovat zákon

платёж: нало́женным платежо́мna dobírku poslat

рука́: наложи́ть ру́ки на когоvztáhnout ruku na koho

бинт: наложи́ть бинт на ра́нуobvázat ránu obvazem

взыска́ние: наложи́ть взыска́ниеuložit trest

эмба́рго: наложи́ть эмба́рго на чтоuvalit embargo na co

нало́женный: нало́женный платёжdobírka