Hlavní obsah

нагля́дно

Příslovce

Vyskytuje se v

нагля́дный: нагля́дные посо́бияnázorné učební pomůcky

názorný: нагля́дный приме́рnázorný příklad

příklad: нагля́дный приме́рnázorný příklad

vyučování: нагля́дное обуче́ниеnázorné vyučování

нагля́дно: нагля́дно изобрази́ть чтоznázornit co (přehledně)