Hlavní obsah

мёртвый

Přídavné jméno-ая, -ое; мёртв, мертва́, мёртво/мертво́

  1. мёртвый инвента́рь mrtvý inventář
  2. мёртвая тишина́ hrobové ticho

Vyskytuje se v

приро́да: мёртвая приро́даneživá příroda horniny ap.

chod: мёртвый/обра́тный ходtech. mrtvý/zpětný chod

jazyk: мёртвый/литерату́рный/разгово́рный язы́кmrtvý/spisovný/hovorový jazyk

mrtvý: мёртвые языки́mrtvé jazyky

okurkový: мёртвый сезо́нokurková sezóna

fiktivní: мёртвые ду́шиfiktivní lidé, vedení v evidenci

pít: пить запо́ем/го́рькую/мёртвуюpít jako duha

prohlásit: объяви́ть мёртвым когоprohlásit koho za mrtvého

ustrnout: Перегово́ры засты́ли на мёртвой то́чке.Jednání ustrnulo na mrtvém bodě.

bod: застря́ть на мёртвой то́чкеuváznout na mrtvém bodě

pohnout se: Де́ло сдви́нулось с мёртвой то́чки.Záležitost se pohnula z mrtvého bodu.

sezona: мёртвый сезо́н, глуха́я пора́okurková sezona

špalek: Он спит мёртвым сном/как уби́тый/как суро́к.Spí jako špalek.

z, ze: восста́ть из мёртвыхvstát z mrtvých

мёртвый: мёртвый инвента́рьmrtvý inventář