Hlavní obsah

катего́рия

Vyskytuje se v

ка́чество: катего́рии ка́чества и коли́честваkategorie kvality a kvantity

весово́й: весовы́е катего́рииváhové kategorie

hmotnostní: весова́я катего́рияhmotnostní kategorie

váhový: весова́я катего́рияsport. váhová kategorie

čtyřhra: микст, сме́шанная па́рная катего́рияsmíšená čtyřhra

kategorie: ве́совая катего́рияhmotnostní kategorie

věkový: возрастны́е катего́рииvěkové kategorie