Hlavní obsah

како́й-то

Vyskytuje se v

бурда́: Не суп, а кака́я-то бурда́.To není polévka, to je břečka.

míra: в како́й-то/значи́тельной ме́реdo jisté/značné míry

protáhnout se: Ожида́ние мо́жет ещё како́е-то вре́мя продли́ться.Čekání se může ještě protáhnout.

zaražený: Тот па́рень како́й-то заби́тый.Ten chlapec je nějaký zaražený.

nějaký: Ты сего́дня како́й-то не тако́й.Jsi dnes nějaký jiný.

přes, přese: Кака́я-то му́ха его́ укуси́ла.Přeletělo mu něco přes nos.