Hlavní obsah

зва́ние

Vyskytuje se v

получи́ть: получи́ть зва́ние (профе́ссора)získat titul (profesora)

akademický: академи́ческое зва́ние, учёная сте́пеньakademický titul

duchovní: духо́вное зва́ниеduchovní stav

mistrovský: ти́тул/зва́ние чемпио́наmistrovský titul

titul: почётное/родово́е зва́ниеčestný/dědičný titul

vojín: рядово́е зва́ниеhodnost vojína

bojovat: боро́ться за зва́ние чемпио́на ми́раbojovat o titul mistra světa

povýšení: повыше́ние в зва́нииpovýšení do hodnosti

propůjčit: присво́ить зва́ние доце́нтаpropůjčit titul docenta

vědecký: учёное зва́ниеvědecká hodnost

vybojovat: завоева́ть зва́ние чемпио́на ми́раsport. vybojovat titul mistra světa