Hlavní obsah

госуда́рственный

Vyskytuje se v

аппара́т: госуда́рственный аппара́тstátní aparát

банк: госуда́рственный банкstátní banka

бюдже́т: госуда́рственный бюдже́тstátní rozpočet

грани́ца: госуда́рственная грани́цаstátní hranice

ду́ма: госуда́рственная ду́маstátní duma

обвини́тель: госуда́рственный обвини́тельstátní žalobce

предприя́тие: госуда́рственное предприя́тиеstátní podnik

устро́йство: госуда́рственное устро́йствоstátní zřízení

флаг: госуда́рственный флагstátní vlajka

герб: госуда́рственный гербstátní znak

слу́жащий: госуда́рственные слу́жащиеstátní zaměstnanci

террито́рия: госуда́рственная террито́рияstátní území

хозя́йство: госуда́рственное хозя́йствоstátní statek

госуда́рственный: госуда́рственный стройstátní zřízení