Hlavní obsah

городско́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е

Vyskytuje se v

ла́сточка: городска́я ла́сточкаjiřička obecná

doprava: městská (hromadná) dopravaгородско́й (обще́ственный) тра́нспорт

centrum: centrum městaцентр го́рода, городско́й центр

hradba: městské hradbyгородски́е сте́ны

knihovna: národní/městská/vědecká knihovnaнациона́льная/городска́я/нау́чная библиоте́ка

městský: městská vyhláškaгородско́е положе́ние

rada: městská/bankovní radaгородско́й/ба́нковский сове́т

starosta: starosta městaмэр го́рода, городско́й голова́

věznice: městská vězniceгородска́я тюрьма́

vyhláška: městská vyhláškaгородско́е положе́ние