Hlavní obsah

zuwider

Předložka; s 3. pád , používá se až po podstatném jméně, k němuž se váže

  • v rozporu, (o)proti, odporujíce přání ap.der Erwartung zuwideroproti očekáváníder Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffenrozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumem

Vyskytuje se v

zuwider: j-m zuwider seinbýt odporný komu

Tod: j-m auf den Tod zuwider seinbýt komu k smrti odporný