Hlavní obsah

zerstreuen

Vyskytuje se v

rozptýlit: den Freund mit einem Witz zerstreuenrozptýlit kamaráda vtipem

rozptýlit se: Du musst dich ein wenig zerstreuen.Musíš se trochu rozptýlit.

rozptylovat: Die Linse (zer)streut das Licht.fyz. Čočka rozptyluje světlo.