Hlavní obsah

vyznamenání

Vyskytuje se v

řád: j-n mit einem Orden auszeichnenvyznamenat řádem koho

statečnost: für die Tapferkeit ausgezeichnet seinbýt vyznamenán za statečnost

vyznamenat: einen Forscher mit dem Nobelpreis auszeichnenvyznamenat badatele Nobelovou cenou

vyznamenat se: Er hat sich im Kampf ausgezeichnet.Vyznamenal se v boji.

vyznamenání: j-m eine Auszeichnung erteilenudělit komu vyznamenání