Hlavní obsah

vyzkoušet

Vyskytuje se v

metoda: eine neue Methode ausprobierenvyzkoušet novou metodu

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

mal: Hier, probier mal meinen Stift!Tu máš, vyzkoušej moji tužku!