Hlavní obsah

vytyčený, řidč. vytýčený

Vyskytuje se v

vytyčit: die Slalomstrecke absteckenvytyčit slalomovou trať

vytyčený: aufgestelltes Programmvytyčený program