Hlavní obsah

verschreiben

Vyskytuje se v

Teufel: seine Seele dem Teufel verschreibenupsat svou duši ďáblu

Tropfen: j-m Tropfen verschreibenpředepsat komu kapky

lék: Arzneimittel verschreibenpředepsat léky

aspirin: j-m Aspirin verschreibenpředepsat komu aspirin

ordinovat: dem Kind das Antibiotikum verschreibenordinovat dítěti antibiotikum

upsat se: sich dem Teufel verschreibenexpr. upsat se čertu

verschreiben: sich verschreibenupsat se, udělat chybu (při psaní)